Arah Kiblat di Iraq

Dapatkan informasi arah kiblat untuk berbagai tempat di Iraq! Mulai dengan memasukkan nama kota pada kolom pencarian di atas. Jika tak ditemukan, kombinasikan dengan nama daerah administrasi yang lebih tinggi, misalnya: "nama kelurahan, nama kecamatan atau nama kabupaten", atau urutan tingkatan administrasi yang sepadan di negara Iraq. Informasi arah kiblat akan ditampilkan berupa peta arah kiblat, berapa derajat arah kiblat, dan jam kiblat harian jika arah kiblat dapat ditentukan dengan bantuan arah matahari.

Untuk peta arah kiblat interaktif, kunjungi: Arah Kiblat Interaktif!

Arah kiblat paling dicari di Iraq

Darussalam, Choman, Erbil, Iraq | Al Basrah, Al Basrah, Iraq | Bagdad, Bagdad, Iraq | Abu Al Khaseeb, Al Basrah, Iraq | Abu 'Uruq, Bagdad, Bagdad, Iraq | Al Kufah, Najaf, An Najaf, Iraq | Masoyi, As Sulaymaniyah, As Sulaymaniyah, Iraq | Balkan, Darbandihkan, As Sulaymaniyah, Iraq | Gapilon, Sharbazher, As Sulaymaniyah, Iraq | An Nasr, Al Shatra, Dhi Qar, Iraq | Al Qasim, Hashimiya, Babil, Iraq | Darussalam, Choman, Erbil, Iraq | Sulaiman Hulyu, Telafar, Ninawa, Iraq

Arah kiblat terbaru di Iraq

Sulaiman Hulyu, Telafar, Ninawa, Iraq | Darussalam, Choman, Erbil, Iraq | Al Qasim, Hashimiya, Babil, Iraq | An Nasr, Al Shatra, Dhi Qar, Iraq | Gapilon, Sharbazher, As Sulaymaniyah, Iraq | Al Kufah, Najaf, An Najaf, Iraq | Balkan, Darbandihkan, As Sulaymaniyah, Iraq | Abu 'Uruq, Bagdad, Bagdad, Iraq | Masoyi, As Sulaymaniyah, As Sulaymaniyah, Iraq | Abu Al Khaseeb, Al Basrah, Iraq | Bagdad, Bagdad, Iraq | Al Basrah, Al Basrah, Iraq | Darussalam, Choman, Erbil, Iraq

Komentari!