Petunjuk: gunakan kombinasi nama tempat, kabupatan, propinsi/negara/state.

Daftar Arah Kiblat di Vietnam

Dapatkan informasi arah kiblat untuk berbagai tempat di Vietnam!

Untuk peta arah kiblat interaktif, kunjungi: Arah Kiblat Interaktif! Jika hape anda memiliki kompas, kunjungi: Kompas Kiblat!

Arah kiblat paling dicari di Vietnam

 1. Hanoi, Hanoi, Vietnam
 2. Hanoi, Hanoi, Vietnam
 3. Ho Chi Minh, Quan 1, Ho Chi Minh, Vietnam
 4. Da Lat, Lam Dong, Vietnam
 5. Phuong Phuoc Binh, Thu Duc, Ho Chi Minh, Vietnam
 6. Phuong Truong Thanh, Thu Duc, Ho Chi Minh, Vietnam
 7. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 8. Da Nang, Da Nang, Vietnam
 9. Quan Tan Binh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 10. Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam
 11. Phuong Mui Ne, Phan Thiet, Binh Thuan, Vietnam
 12. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
 13. Huyen Go Dau, Tay Ninh, Vietnam
 14. Xa Hong An, Huyen Hung Ha, Thai Binh, Vietnam
 15. Xa An Phu, Huyen My Duc, Hanoi, Vietnam

Arah kiblat terbaru di Vietnam

Xã Hòa Tiến, Huyện Krông Păk, Đắk Lắk, Vietnam | Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Vietnam | Thị Trấn Trần Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên, Vietnam | Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai, Vietnam | Phường Tràng An, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh, Vietnam

© 2008 - 2024 alhabib | RSS | Blog | Hubungi | Oleh |